Robotstofzuigers in de thuiszorg

29/08/2023
Delen via \a\a

In de periode 2022/2023 hebben Tzorg, Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Den Haag en de Haagse Hogeschool een onderzoek gehouden naar de inzet van robotstofzuigers bij cliënten met hulp bij het huishouden. Het recent gepubliceerde onderzoeksrapport wijst uit dat inzet van robotstofzuigers zowel door cliënten als thuishulpen positief ervaren wordt. Bijna 80% van de cliënten gebruikt de robotstofzuiger ook zelf tussendoor. Thuishulpen gaven aan dat ze meer ruimte hadden voor extra schoonmaak of andere taken.

robotstofzuigers

De drie uitvoerders van huishoudelijke verzorging, Tzorg, Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten onderzochten dit in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Den Haag en de Haagse Hogeschool. Cliënten met hulp bij het huishouden kregen gedurende 9 maanden een robotstofzuiger. Centraal in het onderzoek stond de vraag of robotstofzuigers van toegevoegde waarde zijn binnen hulp bij het huishouden en onder andere het effect hiervan op de tijdsbesteding van de thuishulp. De cliënt en thuishulp bepaalden samen hoe de stofzuiger werd ingezet.

Wat dat voor cliënten, hulpen bij het huishouden en de betrokken organisaties opgeleverd heeft staat in het onderzoeksrapport ‘Toepassing van robotstofzuigers binnen de hulp bij het huishouden’ van de Haagse Hogeschool dat gepubliceerd en beschikbaar is via deze link.

Belangrijkste bevindingen

In totaal deden 116, voornamelijk oudere cliënten met hulp bij het huishouden mee aan het onderzoek. 77% van de onderzochte cliënten nam tot aan het einde van de pilot deel. Ook 83 thuishulpen participeerden in het onderzoek.

De resultaten laten zien dat het goed mogelijk én veilig is om de robotstofzuiger binnen hulp bij het huishouden in te zetten. Het merendeel van de cliënten is positief over de inzet en tevreden over de schoonmaakprestaties. Bijna 80% van de cliënten gebruikt de robotstofzuiger ook zelf tussendoor, tot gemiddeld 3 keer per week. Tijdsbesparing voor de thuishulpen is op basis van het rapport niet vast te stellen, maar hulpen gaven aan dat ze meer ruimte hadden voor extra schoonmaak of andere taken. Een kwart van de thuishulpen ervaart een verlichting van werkzaamheden; de gewone stofzuiger blijft vaak nodig.

‘Op basis van de resultaten concluderen we dat inzet van de robotstofzuiger van toegevoegde waarde is binnen hulp bij het huishouden, mits maatwerk wordt toegepast: niet voor elke cliënt leidde de robotstofzuiger tot positieve ervaringen. Daarom is een profiel opgesteld van cliënten waarbij inzet van toegevoegde waarde is, o.a. nieuwe cliënten die gemotiveerd zijn en/of handig zijn in het gebruik van technologie en een geschikte woning hebben. Daarnaast is er nog winst te behalen door goede instructie voor medewerkers en logistieke organisatie’, aldus Ilse Lelieveld, projectleider van het onderzoek. ‘Het samenwerkingsverband van de twee gemeenten, de drie zorgaanbieders en de hogeschool is heel vruchtbaar gebleken: inbreng van verschillende perspectieven en ervaringen bracht ons rijke leerervaringen.‘

Op basis van de resultaten onderzoeken de betrokken partijen het vervolg van de inzet van robotstofzuigers.

Klik hier voor het onderzoeksrapport 

Voor meer informatie: Ilse Lelieveld, projectleider, i.s.lelieveld@hhs.nl, 06 43 56 83 64.