Onze klantenraad

Onze klantenraad

De klantenraad komt voor u op

De klantenraad komt voor u op

De klantenraad in Amsterdam bestaat uit zes personen die klant zijn van Cordaan Thuisdiensten. De raad vergadert maandelijks over zaken die de klanten aangaan. In deze vergaderingen komen veel zaken aan de orde. Zaken die in het belang zijn van iedereen die huishoudelijke hulp ontvangt. Een voorbeeld? Zo hebben we het gehad over de klantendagen die we weer willen organiseren. Als het nodig is neemt de klantenraad contact op met de directie van Cordaan Thuisdiensten. Heeft u een goed idee of wilt u contact met de klantenraad? Laat het ons weten.

Laat uw stem horen in de klantenraad

Als klant van Cordaan Thuisdiensten denkt u misschien weleens bij uzelf: zou dit of dat niet anders geregeld kunnen worden? De mening van klanten zoals u vindt Cordaan Thuisdiensten heel belangrijk. Daarom heeft Cordaan Thuisdiensten een klantenraad. Praat mee in de klantenraad. Er is op dit moment een vacature. Misschien is het iets voor u. Heeft u interesse, of wilt u eerst meer weten? Stuur dan een mail.

Klachten?

De klantenraad behandelt geen klachten. Wanneer u een klacht heeft of ontevreden bent, bespreek dit dan eerst met uw hulp of met de coördinator. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de adviseur Klachtenmanagement via klachten@incluzio.nl.