Vragen en antwoorden

ALGEMEEN

Wat is Corona?

Corona is een infectieziekte waarbij zich de volgende gezondheisklachten openbaren:

• Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of;
• Hoesten en/of;
• Benauwdheid en/of;
• Verhoging of koorts en/of;
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak.Wil je alles weten over Corona? Klik dan hier.

Ik denk dat ik zelf Corona gerelateerde klachten heb, wat doe ik?

Bij klachten licht je altijd je coördinator in. Het is belangrijk dat je je direct laat testen als je klachten hebt, mede omdat wij werken met een kwetsbare doelgroep. De test vraag je aan via 0800-1202 (burgerservicenummer bij de hand houden). Als je eenmaal getest bent, ontvang je binnen 48 uur de uitslag van de test via de GGD. Tot de uitslag bekend is, stel je indien mogelijk de zorg aan jouw klant(en) uit naar een later moment. Je overlegt met je coördinator of je ziekgemeld moet worden. Indien nodig kan er bijzonder verlof opgenomen worden. 

Als je negatief bent getest, kan je jouw werkzaamheden hervatten. Als je positief getest bent volg je de instructies die de GGD je geeft. Ook blijf je thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de gezondheidsklachten EN 24 uur koortsvrij EN 48 uur klachtenvrij bent. Indien we je nog niet ziek hebben gemeld, melden we je ziek.

Ik denk dat mijn klant Corona gerelateerde klachten heeft, wat doe ik?

Je checkt altijd voordat je bij een klant naar binnen stapt of er gezondheidsklachten zijn. Als jouw klant klachten heeft, ga je niet naar binnen en houd je uiteraard 1,5 meter afstand. De klant vraagt zelf een test aan via 0800-1202 (burgerservicenummer bij de hand houden). De hulpverlening wordt uitgesteld tot de testuitslag bekend is. Na thuiskomst was je minimaal 20 seconden je handen.

Bij een negatieve testuitslag kan je jouw werkzaamheden hervatten, mocht je het desondanks toch niet vertrouwen, vraag je bij jouw coördinator een noodpakketje met persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Bij een positieve uitslag licht je altijd de coördinator in en hervat je de hulpverlening niet eerder dan dat de klant minimaal 7 dagen na de start van de gezondheidsklachten klachtenvrij is EN 24 uur koortsvrij is EN 48 uur klachtenvrij is.

Ik twijfel over een situatie. Wat moet ik doen?
Lees eerst deze instructie helemaal goed door. Toch nog twijfel? Overleg dan met je coördinator.


Mijn VEILIGHEID

Ik behoor zelf tot de risicogroep, wat nu?

In ieder geval:
• Check bij iedere klant, voordat je naar binnen gaat of er gezondheidsklachten zijn die kunnen duiden op Corona.
• Houd minimaal 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen en heb geen ander lichamelijk contact .
• Was regelmatig je handen 30 seconden met water en zeep, in ieder geval voor je bij een klant gaat werken en na je bij een klant hebt gewerkt.
• Droog je handen of snuit je neus met een wegwerp (papieren) zakdoek, en gooi deze na gebruik weg.
• Hoest en nies in je elleboog.

Wat verder nog kan

• Wijs je klant erop dat gezondheidsklachten die gerelateerd kunnen zijn aan corona telefonisch gemeld moeten worden voordat je werkzaamheden aanvangen.
• Indien mogelijk verblijft je klant in een andere ruimte dan de ruimte waarin jij aan het werk bent.
• Tijdens jouw werkzaamheden bij de klant zijn alleen de klant en eventuele huisgenoten aanwezig. Bezoek of anderen die niet woonachtig zijn in de woning dienen niet aanwezig te zijn tijdens de hulpverlening.
• Je kunt altijd (al dan niet telefonisch) overleggen met je klant en vragen naar eventuele gezondheidsklachten en afspraken hierover maken met de klant.

Heb ik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje nodig?

Nee, doorgaans heeft het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen als bijvoorbeeld een mondkapje volgens het RIVM geen toegevoegde waarde als er geen gezondheidsklachten zijn, omdat wij 1,5 meter afstand kunnen bewaren tot onze klanten. De bovenstaande hygiënemaatregelen zijn effectiever en daarom belangrijker.

Als de 1,5 afstand niet in acht genomen kan worden, kunnen er  persoonlijke beschermingsmiddelen opgevraagd worden bij jouw coördinator.

Ik behoor zelf tot de risicogroep, wat nu?

Het RIVM heeft onderstaande groepen geduid als risicogroep: kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties
 • medicatie bij auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie;
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten);
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • een hiv humaan immunodeficientievirus

Val jij onder een van deze kwetsbare doelgroepen, overleg dan een verklaring van jouw behandelend arts aan de arbodienst. Neem in dat geval contact op met je coördinator om individuele afspraken te maken.

Wanneer en hoe kan ik op corona worden getest?

Vanaf nu kan iedereen in Nederland zich laten testen op het coronavirus. Dat geldt dus ook voor jou als medewerker en voor jouw klanten. De test vraag je aan via de GGD op telefoonnummer 0800-1202 (burgerservicenummer bij de hand houden). Voor verdere instructies verwijzen we je naar de eerste alinea van deze vraag en antwoord. Uiteraard volg je de instructies op die de GGD je geeft.

Wat weten mijn klanten?

 • Al je klanten hebben een brief gehad waarin we ze vragen direct contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten.
 • Ook benadrukken we in de brief het belang van afstand houden en de overige hygiëne maatregelen.

Ik heb bij een klant gewerkt die later corona bleek te hebben. Wat nu?

 • Je informeert je huisarts;
 • Je meldt dit altijd bij je coördinator;
 • Als je gezondheidsklachten ontwikkelt die in de eerste alinea van deze vraag en antwoordsite worden benoemt, vraag je een coronatest aan via 0800-1202 (burgerservicenummer bij de hand houden). Voor verdere instructies verwijzen we je naar de eerst alinea van deze vraag en antwoordsite.
 • Zolang je zelf geen gezondheidsklachten hebt ontwikkeld, kan je je werkzaamheden bij andere klanten gewoon blijven voortzetten. Voel je je daar niet prettig bij? Dan is het ook mogelijk om in overleg met je coördinator verlof op te nemen.

VEILIGHEID VAN MIJN KLANTEN

Iemand bij mij thuis heeft koorts, is verkouden en/of hoest. Kan ik gaan werken?

Wanneer kan je wel gaan werken:

 • Als jouw huisgenoot gezondheidsklachten heeft die horen bij Corona en nog niet getest is. Je werkt tot de uitslag bekend is met persoonlijke beschermingsmiddelen (op te vragen bij je coördinator. 
 • Als jouw huisgenoot negatief getest is op Corona, je kan zonder persoonlijke beschermingsmiddelen werken.

Wanneer kan je niet gaan werken:
Als jouw huisgenoot positief getest is op Corona, meld je dit bij je coördinator. Je blijft thuis  tot 14 dagen na het laatste contact met deze huisgenoot. Je neemt in dit geval bijzonder verlof op. Alleen in uitzonderingssituaties kan hier van afgeweken worden in overleg met de bedrijfsarts of de GGD. Dit geldt wanneer de situatie ontstaat van dreigende krapte in personeel en uiteraard alleen als de medewerker geen klachten heeft. Je mag dan ingezet worden mits je persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, deze zijn op te vragen bij de coördinator. Je krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbaren.

Mijn klant heeft de hulp tijdelijk stop gezet, wat nu?

 • Probeer klanten gerust te stellen; als er geen gezondheidsklachten zijn en de hygiëneregels strikt in acht worden genomen, is het risico op besmetting klein. Als het mogelijk is, probeer je de hulp bij de klant gewoon door te laten gaan.
 • Bespreek met je klant of de hulpverlening op een ander tijdstip mogelijk is, bijvoorbeeld later in de week. Je mag gedurende de coronacrisis door de week ook 's avonds werken tot 20:00 uur of op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur.
 • Als je klant toch geen hulp wil, registreer je wel jouw dienst. Heeft de klant binnen 24 uur afgezegd dan registreer je de hele dienst, als er buiten 24 uur afgezegd is, registreer je 20 minuten, ongeacht de duur van het telefoongesprek. 
 • Zolang de klant geen hulp wil, bel je de klant wekelijks op. Het is belangrijk dat een deel van onze dienstverlening toch op afstand door gaat. Dit is onze signaleringsfunctie en het sociale praatje. Verdere instructies vind je hier
 • Bij een afzeggende klant is het verrichten van andere werkzaamheden zoals het doen van boodschappen en het halen van medicatie tijdelijk toegestaan. Het totaal aantal uren van het bellen en de andere werkzaamheden mogen nooit langer zijn dan de originele werktijd. Voor verdere instructies verwijzen we naar de handleiding voor de signaleringslijn.
 • Kom je niet aan je contracturen omdat je klant heeft afgezegd? Natuurlijk bel je wekelijks je afzeggende klant maar daarnaast is het ook mogelijk om een andere klant te helpen die wel huishoudelijke hulp wil ontvangen. Hiervoor verwijzen we je naar de openstaande planningen op Remote Pro. Is er op dit moment geen klant beschikbaar? Je mag dan altijd verlof opnemen. Een andere optie is om je uren op een later tijdstip in te halen. Jouw contracturen moeten namelijk binnen een kalenderjaar gewerkt worden. Heb je hier vragen over neem dan contact op met je coördinator.
 • In de handleiding voor de Signaleringslijn vind je meer informatie hierover. 

 

Mijn klant wil niet meewerken aan 1,5 meter afstand, wat doe je?

Soms bereiken ons berichten dat klanten zich niet aan de afstandsregel van 1,5 meter willen houden. Dat is onacceptabel omdat het direct effect kan hebben op jouw gezondheid en die van je andere klanten. Wij zijn als werkgever verantwoordelijk voor jouw veiligheid. Meld het daarom direct bij je coördinator als een klant zich niet aan de 1,5 meter afstand-regel houdt! 

Ik heb een kwetsbare klant die niet zonder hulp kan, wat gebeurt er als ik ziek word?

 • Je hebt een mail gehad met het verzoek om kwetsbare klanten door te geven Kwetsbare klanten zijn klanten waar een gezondheidsrisico of andere knelpunten dreigen te ontstaan als zij geen hulp bij het huishouden ontvangen.  Als je deze lijst nog niet ingevuld hebt, doe dit dan zo snel mogelijk.
 • Probeer als je ziek wordt en ertoe in staat bent, in ieder geval de eerste dag vervanging te regelen binnen het team voor jouw meest kwetsbare cliënten.

Uitbreiding diensttijden

In sommige gevallen kan het een uitdaging zijn in deze crisis om werk en privé te scheiden. Bijvoorbeeld omdat je een van je kinderen ziek is of omdat ze halve dagen naar school gaan. Daarom hebben we onze diensttijden tijdelijk verruimd. Zo mag je naast de reguliere werktijden met jouw klanten afspreken om door de week 's avonds te werken tot 20:00 of in het weekend op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur. Dat kan je net even de extra flexibiliteit bieden die je nodig hebt. Overleg met je coördinator hierover is niet nodig, wel vinden we het belangrijk dat je goed overlegt met je klanten en zij ook hiervoor hun goedkeuring geven. Ook pas in Remote Pro je planning aan. 

REGELZAKEN

Gaan de teamoverleggen door?

De teambijeenkomst is een belangrijk moment. Niet alleen om elkaar te zien maar ook om ervaringen uit te wisselen en nieuws te delen. De teambijeenkomsten gaan dan ook door, maar net iets anders dan je gewend bent. Bij Cordaan Thuisdiensten maken we gebruik van videobellen via de Lifesize app (zowel voor Android als Apple). Zo kunnen we elkaar toch online spreken én zien! Jouw coördinator stuurt je een uitnodiging.