Vragen en antwoorden COVID-19 (coronavirus)

Wat is de basis die ik moet weten over corona?

Wij ontvangen regelmatig vragen over wat te doen in bepaalde situaties. Om je goed te informeren, hebben we deze vraag en antwoordsite. Maar om makkelijk en in 1 oogopslag te kunnen zien wat te doen in een bepaalde situatie hebben nu dit schema gemaakt.

Het coronavirus

Het coronavirus is een infectieziekte waarbij zich de volgende gezondheidsklachten kunnen openbaren:

• Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of;
• Hoesten en/of;
• Benauwdheid en/of;
• Verhoging of koorts en/of;
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Wil je alles weten over corona? Klik dan hier.

Nationaal beleid coronavirus

Iedereen die een van bovenstaande klachten heeft, laat zich ten allen tijde gratis testen via de GGD. Een test kan je aanvragen:

·        Online via https://coronatest.nl/
·        Telefonisch via 0800-1202 (gratis), houd je Burger Service Nummer (BSN) bij de hand

Zolang je niet getest bent, of nog in afwachting bent van de uitslag, blijf je thuis. Je ontvangt doorgaans binnen 48 uur de uitslag van de test via de GGD. Als je positief bent getest, vindt er een contactonderzoek plaats.

Hygiëne en het coronavirus

Het kan voorkomen dat je besmet bent met het virus zonder dat je het weet. Door goede persoonlijke hygiëne voorkom je eventuele verspreiding van het virus. Hiervoor zijn er door het RIVM regels opgesteld, de zogenaamde algemene hygiëneregels. Als we ons hier allemaal aan houden verkleinen we de kans dat anderen worden besmet. Deze regels zijn:

Hoe voorkom ik besmetting met het coronavirus?

We werken met kwetsbare mensen waarvoor de manier waarop wij werken, letterlijk van levensbelang kan zijn. Daarom zijn duidelijke afspraken omtrent jouw werk en corona heel belangrijk. Wat zijn deze afspraken:

·         Jouw klant is verplicht zich voor het zorgmoment telefonisch bij ons te melden als hij of zij bovenstaande gezondheidsklachten heeft die passen bij het coronavirus. Dat geldt ook voor inwonende andere personen. Help hem of haar hier wekelijks aan herinneren.
·         Vraag daarnaast altijd, voordat je het huis van een klant binnen stapt, of de klant of een van zijn eventuele huisgenoten gezondheidsklachten heeft die passen bij het coronavirus. Als deze vraag positief wordt beantwoord ga je niet naar binnen en licht je direct jouw coördinator in.
·         Ga niet aan het werk als jouw klant of een van zijn huisgenoten gezondheidsklachten heeft die passen bij het coronavirus of positief getest is op het coronavirus. Licht je direct jouw coördinator in.
·         Licht je coördinator in als jouw klant het moeilijk vindt om 1,5 meter afstand te bewaren tot jou. We stellen, als jij dat wenst, gratis een geel hesje beschikbaar die kan dienen als herinnering. Ook kan je in dit geval persoonlijke beschermingsmiddelen bij ons opvragen.
·         Voor bijzondere situaties zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar die jou extra beschermen. Mocht dit aan de orde zijn dan worden deze verstrekt door jouw coördinator.
·         Je draagt tijdens het werk altijd een medisch mondmasker Type IIR. Je hebt van ons een doos van deze mondmaskers ontvangen, gebruik deze zorgvuldig en volgens de gebruiksaanwijzing. Blijf ook met een mondmasker de hygiëneregels hanteren. Lees hier de instructies voor verantwoord gebruik van een mondmasker.  

Ik heb gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus, wat moet ik doen?

Met klachten ga je niet aan het werk. Je meldt je telefonisch bij jouw coördinator. Ook laat je je direct testen (zie: “Wat is het landelijke beleid omtrent corona?”). Bij klachten licht je altijd je coördinator in. Als je eenmaal getest bent, ontvang je doorgaans binnen 48 uur de uitslag van de test via de GGD. Tot de uitslag bekend is, stel je de zorg aan jouw klant(en) uit naar een later moment of kijkt of er vervanging mogelijk is. Je overlegt met je coördinator of je ziekgemeld moet worden. Indien nodig kan er bijzonder verlof opgenomen worden. 

Als je de uitslag van de test hebt ontvangen licht je direct jouw coördinator in.
·         Ben je negatief getest? Je kan jouw werkzaamheden direct hervatten.
·         Ben je positief getest? Je volgt de instructies van de GGD op en je blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de gezondheidsklachten EN 24 uur koortsvrij EN 48 uur klachtenvrij bent. Indien we je nog niet ziek hebben gemeld, melden we je ziek.

Mijn klant heeft gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus, wat moet ik doen?

Zoals hierboven beschreven check je altijd voordat je bij een klant naar binnen stapt of er gezondheidsklachten zijn. Als jouw klant of eventuele huisgenoten klachten hebben:

·         Ga je niet bij deze klant aan het werk
·         Houd je uiteraard 1,5 meter afstand
·         Laat de klant of zijn huisgenoot zich zo snel mogelijk testen (zie “Nationaal beleid coronavirus”)
·         Wordt de hulpverlening uitgesteld tot de testuitslag bekend is.
·         Vraag je de klant om ons telefonisch op de hoogte te brengen van de testuitslag
·         Ontsmet je jouw handen met desinfectiegel en/of na thuiskomst met zeep (minimaal 20 seconden)
·         Stel je de coördinator op de hoogte

Als de klant de uitslag van de test heeft ontvangen, licht hij ons in via de servicedesk op 088-298 74 74.
·         Is de klant of een huisgenoot negatief getest? Je kan jouw werkzaamheden direct hervatten. Mocht je het desondanks toch niet vertrouwen, vraag je bij jouw coördinator een noodpakketje met persoonlijke beschermingsmiddelen aan.
·         Is de klant of een huisgenoot positief getest? Dan hervat je de hulpverlening niet eerder dan dat de klant minimaal 7 dagen na de start van de gezondheidsklachten klachtenvrij is EN 24 uur koortsvrij is EN 48 uur klachtenvrij is.

Heb ik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje nodig?

Wij vinden het verstandig dat je de mondmaskers gaat gebruiken die je van ons ontvangen hebt. Het gaat hier om medische mondmaskers type IIR. Het is de bedoeling dat je altijd zo’n mondkapje draagt als je bij de klant bent. Wij sluiten met deze beslissing aan bij het landelijk beleid.

Het dragen van dit medische masker is voor de bescherming van de klant en ook voor jouw eigen veiligheid. Als een klant achteraf toch corona blijkt te hebben, ben jij voldoende beschermd geweest tegen COVID-19 en zijn verdere maatregelen niet nodig.

We verwachten van jou dat je van binnenstappen tot vertrek bij elke klant een medisch mondkapje draagt, op de juiste manier. De mondmaskers type IIR bieden meer bescherming dan de ‘gewone’ mondkapjes. Ze zijn 3-laags, filteren voor 98% en laten geen spetters door. Lees de instructie in de brief die je bij de mondmaskers hebt ontvangen en bekijk ook dit instructiefilmpje 

Natuurlijk moet je ook met mondkapje 1,5 meter afstand houden en het liefst is je klant in een andere ruimte dan jij. En blijf de handen wassen of desinfecteren! 

Kan ik nog op vakantie naar het buitenland in mijn verlofperiode?

Ja, dat kan. Je moet alleen wel van tevoren bekijken of het risicovol is om af te reizen naar het land waar jij heen wenst te gaan. De overheid geeft per land een reisadvies af, deze wordt weergegeven in kleurcodes. Naar een groen of geel land kan je zonder risico afreizen. Dat is anders met een oranje of rood land. In deze landen zijn veel besmettingen vastgesteld en verkeren vaak in een (gedeeltelijke) lockdown. Niet echt prettig vakantie vieren dus. Reis je toch af naar een oranje of rood land, dan dekt je verzekering eventuele kosten niet als je ziek wordt. Ook zal je bij terugkomst in quarantaine moeten. Deze periode vergoedt Axxicom thuishulp niet. Je zal deze periode dus uit eigen middelen moeten betalen.

Tijdens je vakantie moet je goed in de gaten houden of het reisadvies verandert. Verspringt een groen of geel land naar oranje of rood? Dan dien je direct terug te komen naar Nederland en moet je quarantaine. Wij vergoeden de quarantaineperiode alleen als je kunt aantonen dat je direct bent terug gekeerd.

Op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/ vind je meer informatie over de reisadviezen en de bijbehorende regels hieromtrent.

Ik behoor zelf tot de risicogroep, kan ik werken?

Het RIVM heeft bepaalde groepen aangeduid als risicogroep. Voor deze mensen brengt een eventuele besmetting met Corona grotere gezondheidsrisico’s met zich mee. 

In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer noodzakelijk en kan je aan het werk. Wel is het raadzaam dat, als je onder deze doelgroep valt, de aanvullende adviezen die het RIVM geeft op te volgen. 

Wil je meer lezen over mensen die onder de risicogroep vallen en de aanvullende adviezen? Kijk dan op deze webpagina: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Wat weten mijn klanten?

Al onze klanten zijn meerdere malen geïnformeerd per brief. Daarin hebben we ze verzocht om:
·         Direct contact met ons op te nemen als er gezondheidsklachten ontstaan
·         Afstand tot elkaar te houden en de algemene hygiëne maatregelen in acht te nemen (dit is een voorwaarde waarop wij hulp kunnen leveren)

Tevens hebben wij op onze website een gedeelte ingericht over corona.

Iemand bij mij thuis heeft koorts, is verkouden en/of hoest. Kan ik gaan werken?

Ten eerste is het van belang dat jouw huisgenoot zich direct laat testen. We verzoeken je om 1,5 meter afstand te bewaren tot de huisgenoot tot de uitslag van de test bekend is.

Of je mag gaan werken hangt af van de gezondheidsklachten van jouw huisgenoot.

 • Wanneer mag je wel werken: Als jouw huisgenoot alleen luchtwegklachten heeft en geen koorts of benauwdheid en je uiteraard zelf geen gezondheidsklachten hebt. Ook is het in overleg met je regiocoach mogelijk om verlof op te nemen als je het zekere voor het onzekere wilt nemen.
 • Wanneer mag je niet werken: Als jouw huisgenoot gezondheidsklachten heeft met koorts of benauwdheid. Je meldt dit bij jouw regiocoach en neemt bijzonder verlof op. Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden, mits je zelf geen gezondheidsklachten hebt en tijdens het werk altijd een medisch mondneusmasker minimaal type IIR draagt. Je krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor hulpverlening aan de meest kwetsbare klanten. 

Afhankelijk van de testuitslag geldt de volgende procedure:

 • Als jouw huisgenoot negatief getest is en je zelf geen gezondheidsklachten hebt, mag je weer aan het werk gaan.
 • Als jouw huisgenoot positief getest is, blijf je thuis en laat je je testen op de 5e dag na het laatste (nauw) contact* met deze persoon. Zodra je in deze periode gezondheidsklachten ontwikkeld, laat je je direct testen. Je kan weer gaan werken als je geen gezondheidsklachten hebt ontwikkeld in deze quarantaineperiode en de test op dag 5 negatief is. Wel draag je tijdens het werk altijd een mondneusmasker type IIR.

Ik ben in aanraking geweest met iemand die corona bleek te hebben. Wat nu?

 • Je laat je direct testen
 • Je meldt dit altijd bij je coördinator
 • Ben je in nauw contact* geweest met iemand anders dan een huisgenoot, die besmet is met Covid-19 maar heb je zelf geen klachten? Dan kan je werken waarbij je tijdens het werk een medisch mondmasker type IIR draagt. Handschoenen worden alleen gedragen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.
 • Het is ook mogelijk om in overleg met je coördinator verlof op te nemen

 • *Definitie nauw contact: als je in contact bent geweest met iemand die corona bleek te hebben, die je langer dan 15 minuten hebt ontmoet op minder dan 1,5 meter afstand, tijdens diens besmettelijke periode. Heb je gedurende deze tijd altijd een mondneusmasker type IIR gedragen? Dan word je niet als nauw contact gezien. 

Ik twijfel over een situatie. Wat moet ik doen?

Lees eerst deze instructie helemaal goed door. Heb je toch nog twijfels? Overleg dan met je coördinator.

Waar vind ik meer informatie?

We hebben enkele belangrijke links voor je op een rij gezet:

Coronavirus algemeen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

Beleid medewerkers WMO inclusief links naar testbeleid en gebruik PBM’en:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis

Reisadvies voor reizen naar het buitenland in Coronatijd:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Mijn klant heeft de hulp tijdelijk stop gezet, wat nu?

 • Probeer klanten gerust te stellen; als er geen gezondheidsklachten zijn en de hygiëneregels strikt in acht worden genomen, is het risico op besmetting klein. Als het mogelijk is, probeer je de hulp bij de klant gewoon door te laten gaan.
 • Bespreek met je klant of de hulpverlening op een ander tijdstip mogelijk is, bijvoorbeeld later in de week. Je mag gedurende de coronacrisis door de week ook ’s avonds werken tot 20:00 uur of op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur.
 • Als je klant toch geen hulp wil, registreer je wel jouw dienst. Heeft de klant binnen 24 uur afgezegd dan registreer je de hele dienst, als er buiten 24 uur afgezegd is, registreer je 20 minuten, ongeacht de duur van het telefoongesprek. 
 • Zolang de klant geen hulp wil, bel je de klant wekelijks op. Het is belangrijk dat een deel van onze dienstverlening toch op afstand door gaat. Dit is onze signaleringsfunctie en het sociale praatje. 
 • Bij een afzeggende klant is het verrichten van andere werkzaamheden zoals het doen van boodschappen en het halen van medicatie tijdelijk toegestaan. Het totaal aantal uren van het bellen en de andere werkzaamheden mogen nooit langer zijn dan de originele werktijd.
 • Kom je niet aan je contracturen omdat je klant heeft afgezegd? Natuurlijk bel je wekelijks je afzeggende klant, maar daarnaast is het ook mogelijk om een andere klant te helpen die wel huishoudelijke hulp wil ontvangen. Hiervoor verwijzen we je naar de openstaande planningen op Remote Pro. Is er op dit moment geen klant beschikbaar? Je mag dan altijd verlof opnemen. Een andere optie is om je uren op een later tijdstip in te halen. Jouw contracturen moeten namelijk binnen een kalenderjaar gewerkt worden. Heb je hier vragen over neem dan contact op met je coördinator.

Ik heb een kwetsbare klant die niet zonder hulp kan, wat gebeurt er als ik ziek word?

 • Je hebt een mail gehad met het verzoek om kwetsbare klanten door te geven. Kwetsbare klanten zijn klanten waar een gezondheidsrisico of andere knelpunten dreigen te ontstaan als zij geen hulp bij het huishouden ontvangen.  Als je deze lijst nog niet ingevuld hebt, doe dit dan zo snel mogelijk.
 • Probeer als je ziek wordt en ertoe in staat bent, in ieder geval de eerste dag vervanging te regelen binnen het team voor jouw meest kwetsbare klanten.

REGELZAKEN

Ik vind het moeilijk om werk en privé te scheiden in deze periode. Hebben jullie tips?

In sommige gevallen kan het een uitdaging zijn in deze crisis om werk en privé te scheiden. Daarom hebben we onze diensttijden tijdelijk verruimd. Zo mag je naast de reguliere werktijden met jouw klanten afspreken om door de week ’s avonds te werken tot 20:00 of in het weekend op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur. Dat kan je net even de extra flexibiliteit bieden die je nodig hebt. Overleg met je coördinator hierover is niet nodig, wel vinden we het belangrijk dat je goed overlegt met je klanten en zij ook hiervoor hun goedkeuring geven. Ook pas in Remote Pro je planning aan.

Gaan de teamoverleggen door?

De teambijeenkomsten zijn een belangrijk moment. Niet alleen om elkaar te zien maar ook om ervaringen uit te wisselen en nieuws te delen. De teambijeenkomsten gaan ook in deze tijden door maar wel zoveel mogelijk op afstand. Bij Cordaan Thuisdiensten maken we gebruik van videobellen via de Lifesize app (zowel voor Android als Apple). Zo kunnen we elkaar toch online spreken én zien! Jouw coördinator stuurt je een uitnodiging.

Let op:

De genoemde antwoorden zijn praktische handvatten gebaseerd op de actuele richtlijnen van het RIVM. Indien richtlijnen veranderen passen wij deze handvatten zo snel mogelijk hierop aan. Actuele richtlijnen van het RIVM gaan altijd voor.